ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναλαμβάνει δράσεις στήριξης που αγκαλιάζουν όλη την κοινωνία, εστιάζοντας στον άνθρωπο, με έμφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για αδύνατες κοινωνικά ομάδες, είτε με δικές της πρωτοβουλίες είτε με συνέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δεκέμβριο του 2013 η εταιρεία χρηματοδότησε την Χριστουγεννιάτικη εορτή που συνδιοργάνωσε η PRAKSIS με τον Σύλλογο Νιγηριανών Γυναικών, και στην οποία παρευρέθηκαν παιδάκια ευρύτερα ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων.

Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2014 η ΔΕΠΑ ενίσχυσε την λειτουργία (εξοπλισμός και σίτιση) του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Προγράμματος ΣΤΕΓΗ PLUS (+). Επίσης τον Μάιο του ίδιου έτους εξασφάλισε δωρεάν είσοδο σε 250 παιδιά και γονείς για το ATHENS SCIENCE FESTIVAL από οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, αλλά και επί του συνόλου των ωφελούμενων οικογενειών της PRAKSIS. Τον Μάρτιο 2015, η ΔΕΠΑ υποστήριξε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας προσφέροντας μία κούτα βιβλία για τους ωφελούμενους του προγράμματος. Επίσης, τον Απρίλιο 2016 υποστήριξε το πρόγραμμα «Επείγουσες Παρεμβάσεις για το Προσφυγικό», προσφέροντας χρηματική δωρεά για την αγορά και διανομή ειδών για τον προσφυγικό πληθυσμό.

http://www.depa.gr/
Scroll to Top