ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οι υπηρεσίες του Δήμου τον Οκτώβριο του 2012 συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα σε είδη ρουχισμού (80 σακούλες) και τα προσέφεραν στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για τις ανάγκες των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

http://www.cityofathens.gr/
Scroll to Top