ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Tον Μάρτιο 2017 τα δημοτικά ιατρεία Αιγάλεω στήριξαν τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα (425 κουτιά) τα οποία διατέθηκαν για τους επισκέπτες του Πολυϊατρείου της Αθήνας.

http://www.aigaleo.gr/
Scroll to Top