ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Δημόσιο - Δήμοι ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τον Σεπτέμβριο 2017, στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 186 συσκευασίες φαρμάκων οι οποίες διατέθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Επίσης, τον Οκτώβριο 2017, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης προσέφερε σκευάσματα για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Τον Φεβρουάριο 2018, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης προσέφερε 137 κουτιά με αναγκαία φάρμακα για τη στήριξη του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Μάρτιο 2018, για άλλη μία φορά στήριξε τις υπηρεσίες του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας 141 κουτιά φαρμάκων.

http://www.metamorfossi.gr/portal/page/portal/metamorfosi/Koinonikh/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
Scroll to Top