ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

Τον Μάρτιο 2016 το σχολείο στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας για τους ωφελούμενους του κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων 4 κούτες με είδη ρουχισμού ξηρά τροφή και φάρμακα.

Scroll to Top