ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τον Φεβρουάριο 2015 ο Δικηγορικός Σύλλογος υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων 1 σακούλα με είδη ρουχισμού και 1 σακούλα με φάρμακα.

http://www.dspeiraia.gr/
Scroll to Top