ΔΡΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΑΥΙΔ; «SEVEN MARATHONS, SEVEN CONTINENTS, SEVEN CONTIGENCIES”

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Ιδιώτες ΔΡΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΑΥΙΔ; «SEVEN MARATHONS, SEVEN CONTINENTS, SEVEN CONTIGENCIES”

Toν Μάρτιο του 2013, η οργάνωση της δράσης «SEVEN MARATHONS, SEVEN CONTINENTS, SEVEN CONTIGENCIES” υποστήριξε ενεργά την PRAKSIS όπου πλήθος εταιρειών (ALPHEUS ADVISORS, ATLANTIC BULK CARRIERS, FRIGOGLASS, QUEST HOLDINGS, PRICE WATERHOUSE COOPERS, B;UE HOUSE CAPITAL, COCA COLA HBC SERVICES, LLUMAR SA KINDIROGLOU) προσέφεραν χρηματικό ποσό έναντι των χιλιομέτρων που διένυσε ο κ. Δαυίδ.

Scroll to Top