ΔΡΑΣΗ ”7 MARATHONS”

Το Μάρτιο του 2013, η οργάνωση του «7MARATHONS” υποστήριξε ενεργά την PRAKSIS όπου πλήθος εταιρειών (ALPHEUS ADVISORS, ATLANTIC BULK CARRIERS, FRIGOGLASS, QUEST HOLDINGS) προσέφεραν χρηματικό ποσό έναντι των χιλιομέτρων που διένυσε ο κ. Δαυίδ.

Scroll to Top