ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εταιρείες Διαφημιστικές / Παραγωγή / Εκδόσεις ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το 2014 η Ένωση Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος, έδωσε τη δυνατότητα στην PRAKSIS να ενημερώσει πλήθος διαφημιστικών εταιριών της Ελληνικής Αγοράς για το ζήτημα του Human Trafficking και βάσει αυτού, στο πλαίσιο του διαγωνισμού νέων διαφημιστών Young Lions, δημιουργήθηκαν και βραβεύτηκαν καμπάνιες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι καμπάνιες δόθηκαν στην PRAKSIS.

 

Το 2015 σε συνεργασία με την Google Hellas, διενεργήθηκε διαγωνισμός που απευθυνόταν σε διαφημιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς, με στόχο να δημιουργηθούν καμπάνιες για το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

Η ΕΔΕΕ ανέλαβε τόσο το κάλεσμα των διαφημιστικών εταιριών όσο και τη δημιουργία επιτροπής που θα έκρινε τις προτεινόμενες καμπάνιες.
Τον Ιούνιο 2017, ο ΣΔΕ στο πλαίσιο των δικών του πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ Open Doors και ΣΔΕ Society προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξη των προγραμμάτων της PRAKSIS.

http://www.edee.gr/
Scroll to Top