ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΕΝΝΑ GROUP ANTENNA GROUP TEAM OF VOLUNTEERS

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εταιρείες Εθελοντικές Ομάδες Εταιριών ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΕΝΝΑ GROUP ANTENNA GROUP TEAM OF VOLUNTEERS

Τον Μάιο 2017, οι εργαζόμενοι της εθελοντικής ομάδας της ΑΝΤΕΝΝΑ GROUP στήριξαν το έργο της PRAKSIS, οργανώνοντας έρανο, με σκοπό τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού για τη στήριξη του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα. Για την υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας προσφέρθηκε αντίστοιχο ποσό και από την εταιρεία Antenna Group.

http://www.antennagroup.com/
Scroll to Top