ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ (EASO)

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εταιρείες Εθελοντικές Ομάδες Εταιριών ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ (EASO)

Τον Ιανουάριο του 2017, οι εργαζόμενοι στο Γραφείο της Αττικής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο συγκέντρωσαν χρήματα ούτως ώστε να στηρίξουν το έργο της PRAKSIS και ειδικότερα προγράμματα για ευάλωτες κατηγορίες του προσφυγικού πληθυσμού. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία και την πολύτιμη στήριξή τους.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213822ELC3.pdf
Scroll to Top