Τον Απρίλιο 2016, η εθελοντική ομάδα εργαζόμενων της BRISTOL MYERS SQUIBB στήριξαν το έργο της PRAKSIS και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας 11 κούτες με κουτιά γάλα, παιχνίδια, είδη διατροφής και 100 μπουκάλια νερό για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.

http://www.bms-greece.gr/ourcompany/Pages/mission.aspx
Scroll to Top