ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ CITIBANK

Τον Ιούλιο 2012, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της Citibank στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, συγκεντρώνοντας 461 είδη ρουχισμού τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των αναγκών των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας. Τον Ιούνιο 2016, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της CITIBANK στήριξαν το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 40 σακούλες με είδη ρουχισμού, τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας καθώς επίσης και όλα τα σνακς και υλικά τα οποία χρειάστηκαν στη διάρκεια των εθελοντικών εργασιών των εργαζομένων. Τον Δεκέμβριο 2016, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της Citibank στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 30 τάρτες για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας. Tον Απρίλιο 2017, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της Citibank στήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας 62 Πασχαλινά Τσουρέκια και 1 κούτα με ανδρικά είδη ρουχισμού και υπόδησης, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.

Τον Νοέμβριο 2017, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της CITI Greece, στήριξαν τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 10 σακούλες με παιδικά βιβλία και παιχνίδια, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών της παιδικής γωνιάς και των εξυπηρετούμενων οικογενειών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.citibank.com/greece/consumer/profile.htm
Scroll to Top