ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ NOVARTIS

Τον Αύγουστο του 2014, στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς «Συν+εργαζόμαστε», το προσωπικό της εταιρείας, συνέβαλε ουσιαστικά στον καλλωπισμό και την λειτουργικότητα των χώρων που στεγάζονται οι δομές της PRAKSIS, βάφοντας και ζωγραφίζοντας αίθουσες, τακτοποιώντας και ταξινομώντας ιματιοθήκες, δημιουργώντας έναν μικρό λαχανόκηπο και δύο Internet Corners. Επίσης, η εταιρεία δώρισε τρείς (3) υπολογιστές για τη δημιουργία δύο (2) Internet Corners στο Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων και σε ένα από τους Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στην Αθήνα.

https://www.novartis.gr/
Scroll to Top