ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SAINT COBAIN HELLAS Α.Β. & Ε.Ε.

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εταιρείες Εθελοντικές Ομάδες Εταιριών ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SAINT COBAIN HELLAS Α.Β. & Ε.Ε.

Τον Φεβρουάριο 2017, οι εργαζόμενοι της εταιρείας στήριξαν το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας είδη διατροφής, ρουχισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και παιδικά είδη για τη στήριξη των προγραμμάτων της PRAKSIS για τον προσφυγικό πληθυσμό.

Scroll to Top