ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΣ ΑΜΚΕ

Τον Φεβρουάριο 2017, οι εργαζόμενοι της ΚΥΚΛΟΣ ΑΜΚΕ στήριξαν το έργο της PRASKIS, προσφέροντας τρόφιμα για τη στήριξη των αναγκών των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

https://www.facebook.com/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%9C%CE%9A%CE%95-436008349863755/
Scroll to Top