ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ

Τον Φεβρουάριο 2017 ο εκδοτικός οίκος «ΑΓΚΥΡΑ» στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 30 παιδικά παραμύθια τα οποία διατέθηκαν για την ενίσχυση της παιδικής γωνιάς του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα

http://www.e-agyra.gr/
Scroll to Top