ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΤΙΒΟ .

Τον Απρίλιο 2017 η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας, προσφέροντας 25 Λεξικά του Δημοτικού τα οποία διατέθηκαν σε παιδιά των οικογενειών που στηρίζει το πρόγραμμα.

http://www.motibo.com/
Scroll to Top