ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

Τον Ιανουάριο 2015 ο εκδοτικός οίκος υποστήριξε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας προσφέροντας 129 βιβλία για τους ωφελούμενους των ενταγμένων στο πρόγραμμα οικογενειών.

http://www.livanis.gr/
Scroll to Top