ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Από τον Αύγουστο έως των Δεκέμβριο 2013, συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, 105 σακούλες ρουχισμού στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για να προσφερθούν στους επισκέπτες του.

Scroll to Top