ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τον Απρίλιο του 2013 μεγάλη ποσότητα ρουχισμού συγκεντρώθηκε από την Εκκλησία του Αγίου Νείλου Πειραιά και παραδόθηκε στο Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για να προσφερθεί στους επισκέπτες του. Επίσης από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο 2013 και σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Εκκλησία του Αγίου Νείλου Πειραιά, συγκέντρωσε και προσέφερε μεγάλη ποσότητα ρουχισμού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ

Scroll to Top