ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τον Ιούνιο 2015, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 3 γραφεία για την ενίσχυση της δομής του Κέντρου Ημέρας.

http://www.redcross.gr/
Scroll to Top