ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εκπαίδευση / Πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τον Αύγουστο 2016 το μουσείο στήριξε το πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ PLUS(+), προσφέροντας δωρεάν 27 εισιτήρια εισόδου στους ωφελούμενους του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Toν Μάιο 2017, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 100 μερίδες φαγητού μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Ιούνιο 2017, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στήριξε πάλι το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας για τους επισκέπτες του 90 μερίδες φαγητού.

https://www.hellenicmotormuseum.gr/en/
Scroll to Top