ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Πρεσβείες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Τον Μάιο 2016 το ελληνικό προξενείο του Λουγκάνο στήριξε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας, προσφέροντας 4 κουτιά με λούτρινα παιχνίδια για τα παιδιά των ενταγμένων στο πρόγραμμα οικογενειών. Τον Σεπτέμβριο 2016, το προξενείο στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων προσφέροντας 6 κουτιά με παιδικά ρούχα.

Τον Μάρτιο 2017 το Ελληνικό Προξενείο του Λουγκάνο στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα, προσφέροντας 4 κούτες με είδη παιδικού ρουχισμού, τα οποία διατέθηκαν στα παιδιά των οικογενειών που επισκέπτονται το Κέντρο Ημέρας για τις υπηρεσίες του.

https://www.embassypages.com/missions/embassy9818/
Scroll to Top