ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΓΕΒΕ)

Τον Νοέμβριο 2016, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΓΕΒΕ) στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 10 μερίδες φαγητού.

http://www.ccifhel.org.gr/gr/
Scroll to Top