ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HELLENIC COMPETITION COMMISSION

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HELLENIC COMPETITION COMMISSION

Τον Ιανουάριο 2018, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ προσέφερε 50 μερίδες φαγητού οι οποίες διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top