ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Από τον Φεβρουάριο 2016 έως και τον Ιούλιο 2016 και σε τακτά χρονικά διαστήματα, το εστιατόριο υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας πάνω από 500 μερίδες φαγητό για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας. Τον Αύγουστο 2016 και τον Σεπτέμβριο 2016, το εστιατόριο στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας περισσότερες από 200 μερίδες φαγητού στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας. Τον Οκτώβριο 2016, το εστιατόριο στήριξε τις ανάγκες σίτισης των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας, προσφέροντας 110 μερίδες φαγητού. Τον Νοέμβριο 2016, το εστιατόριο στήριξε τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας, προσφέροντας 50 μερίδες φαγητού, επίσης μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, το εστιατόριο προσέφερε 25 μερίδες φαγητού για τις ανάγκες σίτισης των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας. Τον Δεκέμβριο 2016 το εστιατόριο Αντωνόπουλος μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της MKO MPOΡOYME προσέφερε για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων 165 μερίδες φαγητου και 190 μερίδες φαγητού τον Ιανουάριο 2017. Το Φεβρουάριο 2017 το εστιατόριο Αντωνόπουλος προσέφερε μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 25 μερίδες φαγητού για τους επισκέπτες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας.

Τον Μάρτιο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσέφερε 330 μερίδες φαγητού και 105 μερίδες φαγητού τον Απρίλιο 2017. Οι μερίδες διατέθηκαν για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Μάιο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσέφερε 70 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Ιούνιο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσέφερε 25 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημέρας στην Αθήνα. Τον Ιούλιο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος προσέφερε 15 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Αύγουστο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος προσέφερε 25 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημέρας της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος προσέφερε 25 μερίδες φαγητού μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, οι οποίες διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

 Τον Οκτώβριο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 45 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας.

Τον Δεκέμβριο 2017, το εστιατόριο Αντωνόπουλος στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 30 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Ιανουάριο 2018, το εστιατόριο Αντωνόπουλος στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 70 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Μάρτιο 2018, το εστιατόριο Αντωνόπουλος στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας 25 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των επισκεπτών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

https://www.facebook.com/pg/%CE%95%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-1971-1685788411636326/about/?ref=page_internal
Scroll to Top