ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ

Τον Οκτώβριο 2016 το εστιατόριο στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 90 μερίδες φαγητού για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας. Τον Νοέμβριο 2016, το εστιατόριο προσέφερε 20 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των αναγκών των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

http://cookoovaya.gr
Scroll to Top