ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ VEZENE

Το εστιατόριο VEZENE από τον Μάιο 2016 έως και τον Ιούλιο 2016 και σε τακτά χρονικά διαστήματα, υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας πάνω από 1000 μερίδες φαγητό για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2016, το εστιατόριο στήριξε ξανά το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας πάνω από 1000 μερίδες φαγητό στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Οκτώβριο 2016, το εστιατόριο προσέφερε 605 μερίδες φαγητού για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας.
Toν Νοέμβριο 2016 το εστιατόριο στήριξε τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας, προσφέροντας 250 μερίδες φαγητού καθώς και 80 μερίδες φαγητό μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Τον Δεκέμβριο 2016 το εστιατόριο μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσέφερε για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων 1170 μερίδες φαγητού και τον Ιανουάριο 2017 860 μερίδες φαγητού.

Τον Ιούνιο 2017, μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ το εστιατόριο Vezenè στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας 960 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας.

http://vezene.gr/
Scroll to Top