ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΑΜΠΟΡΙ

Τον Αύγουστο 2017, το εστιατόριο Λαμπόρι στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 40 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top