ΕΤΕΑΝ

Το ΕΤΕΑΝ, το Δεκέμβριο 2013 προσέφερε χρηματική δωρεά για να ενισχύσει μία οικογένεια ενταγμένη στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

http://www.etean.com.gr/
Scroll to Top