ΕΧCEL MARITIME

Η εταιρεία EXCEL MARITIME τον Νοέμβριο 2012 στήριξε το Πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, δωρίζοντας έπιπλα γραφείου, (ντουλάπες, γραφεία, καρέκλες, και τραπέζι συνεδριών), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων καθώς και εξοπλισμό (εκτυπωτή και φαξ) ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στα γραφεία των κοινωνικών επιστημόνων της Κοινωνικής Κατοικίας του προγράμματος. Επιπλέον, προσέφερε δύο πλυντήρια ρούχων για τις οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μέσω του ανθρωπίνου δυναμικού της, συγκέντρωσε τρόφιμα, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους των Κέντρων Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

http://www.excelmaritime.com/
Scroll to Top