Ε.Β.Ε.Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς Ε.Β.Ε.Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τον Ιούνιο 2017, το ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα, προσφέροντας 35 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Αθήνας.

http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101
Scroll to Top