Ε.Π.Α.Ψ.Υ

H εταιρεία τον Απρίλιο 2016, στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 1 καναπέ τετραθέσιο για το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

http://www.epapsy.gr/
Scroll to Top