ΘΑΛΠΩΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Τον Οκτώβριο 2013 η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Θαλπωρή υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας 16 σακούλες με είδη ρουχισμού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας της Αθήνας.

Τον Σεπτέμβριο 2017, η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Θαλπωρή υποστήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 12 σακούλες με είδη ρουχισμού, τα οποία διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και 3 σακούλες με φάρμακα, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.thalpori.gr/
Scroll to Top