ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Ιδιώτες ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Tον Απρίλιο 2012,το οδοντιατρείο προμήθευσε Κιτ οδοντικής υγιεινής για τα Κέντρα Ημέρας Υποδοχής Αστέγων του Προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ

Scroll to Top