ΙΔΡΥΜΑ ΕΜΦΑΣΙΣ

Τον Δεκέμβριο 2015, η οργάνωση υποστήριξε το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα προσφέροντας είδη εξοπλισμού γραφείου, πιο συγκεκριμένα προσέφερε 45 καρέκλες, 1 βιβλιοθήκη και 5 τραπέζια βοηθώντας στην ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας. Επίσης, τον Ιούνιο 2016, η οργάνωση προσέφερε για το Κέντρο Ημέρας της Αθήνας 8 κουτιά με πλαστικά πιάτα.

http://www.emfasisfoundation.org/el/
Scroll to Top