ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

Τον Ιούνιο του 2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, το Ίδρυμα απάντησε άμεσα στην ανάγκη αντικατάστασης των επίπλων με υφασμάτινη ταπετσαρία στα Κέντρα Ημέρας με πλαστικά/ξύλινα έπιπλα (για λόγους υγιεινής) ταυτόχρονα με την ανάγκη για οργάνωση δωρεάς για ρούχα στους άστεγους με τα ανάλογα ερμάρια.
Στη συνέχεια, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών, η PRAKSIS εγκαινίασε το 2013, με την αποκλειστική στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, παιδιατρικό τμήμα, το οποίο ήλθε να ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα δομή του Πολυϊατρείου που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, στο Παιδιατρείο πραγματοποιήθηκαν 2.760 πράξεις πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας για περίπου 1.800 παιδιά, ηλικίας από ενός έως έντεκα ετών, από την Ελλάδα, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, την Αλβανία, τη Συρία και άλλες χώρες. Το Παιδιατρικό Ιατρείο απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Παρέχεται παιδιατρική εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση οξέων περιστατικών – συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών παραπομπών σε δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο – παρακολούθηση χρόνιων περιστατικών καθώς επίσης και εξέταση για έκδοση ατομικών δελτίων υγείας για τους μαθητές. Παράλληλα, γίνεται προγραμματισμός εμβολιασμών με μηνιαία συχνότητα. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει μέχρι και σήμερα τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, καλύπτοντας μέρος των δαπανών για τη λειτουργία του Παιδιατρείου.

Τον Δεκέμβριο 2014, το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσέφερε εξοπλισμό για το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.
Επίσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση από τον Αύγουστο του 2014 έως και σήμερα, υποστηρίζει ενεργά και έμπρακτα την λειτουργία του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πολυιατρείου της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον, από το Σεπτέμβριο του 2014 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστηρίζει ενεργά την Κινηματογραφική Λέσχη τους Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων με την ανακαίνιση του χώρου που φιλοξενεί τις προβολές, την δωρεά σε απαραίτητα είδη για την ομαλή διεξαγωγή αυτών καθώς επίσης και προμήθειες σε τρόφιμα και αναψυκτικά για τους εξυπηρετούμενους που συμμετέχουν στη Λέσχη.

http://www.latsis-foundation.org/
Scroll to Top