ΤΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2012, η ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ συνετέλεσε στην ένταξη περισσότερων οικογενειών στην Κοινωνική Κατοικία του Προγράμματος «Συν στο Πλην». Η δωρεά εξασφάλισε την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα για έναν χρόνο, με προϋπόθεση την ύπαρξη εξαρτώμενου ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Όταν οι παραπάνω οικογένειες ανακτούσαν την ανεξαρτησία τους και αποχωρούσαν από το πρόγραμμα, άλλες οικογένειες τις αντικαθιστούσαν. Συνολικά 16 οικογένειες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και το ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

Από τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε αρχικά για μία περίοδο 6 μηνών το πιλοτικό πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ.

Η επιτάχυνση της δημογραφικής γήρανσης, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθιστά τα θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων εξαιρετικής σημασίας. Μέχρι το 2050 αναμένεται ότι τα ηλικιωμένα άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο θα ανέρχονται στα 600 εκατομμύρια, γεγονός που κρούει τον κώδωνα, μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων που ανακύπτουν, στην αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας και της φροντίδας που παρέχεται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Στην Ελλάδα αντίστοιχα η δημογραφική γήρανση χαρακτηρίζει και τον ελληνικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων κατά τα τελευταία 50 χρόνια τριπλασιάστηκε και συγκεκριμένα από 6.7% το 1951 σε 18.9% το 2010. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανάγκη για καινοτόμα προγράμματα που αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων όλο και μεγαλύτερη. Στόχος είναι πάντα να διασφαλίζεται η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων στον χώρο τους με στόχο την ποιότητα της ζωής και τη μείωση στην ανάγκη χρήσης των υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» έχει σκοπό, μέσα από την παροχή συγκεκριμένων κατ’ οίκον τεχνικών μετατροπών, να περιορίσει τα ατυχήματα στο σπίτι και τον κίνδυνο διάρρηξης έτσι ώστε να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας στον ιδιωτικό χώρο σε μοναχικά άτομα, ηλικίας άνω των 65, με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.

Για την πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκαν, με στόχο τη γεωγραφική διασπορά, 25 κάτοικοι στο σύνολο από τους Δήμους Κορυδαλλού, Μαρκοπούλου, Αγ. Δημητρίου και Αθηναίων.

Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2015 το Ίδρυμα εξασφάλισε την στήριξη για την επέκταση του προγράμματος Ασφαλείς στο Σπίτι για 6 μήνες. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις εντός των οικιών 50 άπορων ηλικιωμένων κατοίκων της Αττικής.

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» το κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ προσέφερε χρηματική δωρεά με σκοπό τη δημιουργία εγχειριδίου για τους ηλικιωμένους, το οποίο περιέχει συμβουλές ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων, καθώς και υλικό με καταγραφή δυνατοτήτων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης.

http://www.timafoundation.org/
Scroll to Top