ΙΔΡΥΜΑ AMMADO

Η ΑMMADO είναι μία μοναδική παγκόσμια πλατφόρμα δωρεών και εξεύρεσης πόρων, η οποία από το 2005 δίνει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες από 140 χώρες τη δυνατότητα να προσφέρουν δωρεά σε περισσότερες από 1.6 εκατ. μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Για τη διευκόλυνση των δωρητών, οι δωρεές μπορούν να γίνουν σε 80 διαφορετικά νομίσματα, με 20 διαφορετικές μεθόδους πληρωμών και σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών Από τον Οκτώβριο 2013, η PRAKSIS έχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα ΑMMADO μία σελίδα που αφορά στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, δίνοντας τη δυνατότητα στους δωρητές να υποστηρίξουν τα Κέντρα Ημέρας του προγράμματος ΣΥΝ στο Πλην. Από το 2013 μέχρι τώρα, πολλοί είναι οι ιδιώτες οι οποίοι θέλησαν να συνεισφέρουν στην λειτουργία των κέντρων, και οι δωρεές που έχουν συλλεγεί προέρχονται τόσο από τον απόδημο ελληνισμό όσο και από ιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Scroll to Top