ΙΔΡΥΜΑ JOHNSON & JOHNSON CORPORATE CITIZENSHIP TRUST

Το Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust τον Οκτώβριο του 2015 προσέφερε οικονομική στήριξη στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για την Κοινωνική Κατοικία σε οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και τα Κέντρα Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

http://jjcct.org/
Scroll to Top