ΙΔΡΥΜΑ KATHARINA TURNAUER

Τον Μάρτιο του 2013, το ιδιωτικό ίδρυμα Katherina Turnauer δώρισε φάρμακα για τα Κέντρα Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

Scroll to Top