ΙΔΡΥΜΑ LIMMAT

Το Ίδρυμα LIMMAT, τον Ιούλιο του 2014, υποστήριξε τη δημιουργία της πλατφόρμας One-up του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Business Coaching Center – BCC) της PRAKSIS.
Το πρόγραμμα Business Coaching Center της PRAKSIS στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, πλαισιώνοντας τους ενδιαφερόμενους με την παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, προκειμένου να εφαρμόσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.
Η πλατφόρμα One-up αποτελεί εργαλείο του προγράμματος PRAKSIS ΒCC, και αυτό γιατί προσφέρει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα εναλλακτικών οδών προσέλκυσης κεφαλαίων.

http://www.limmat.org/
Scroll to Top