ΙΔΡΥΜΑ MARFIN

Το Ίδρυμα Marfin, τον Σεπτέμβριο 2014, με τη ευγενική διαμεσολάβηση του Ομίλου Υγεία, στήριξε το έργο μας συνεισφέροντας σε όλες τις αγορές για την κάλυψη μέρους των αναγκών του Κέντρου Υποδοχής Ανηλίκων Αθήνας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΗ PLUS (+)”.

Scroll to Top