ΙΕΚ PRAXIS

Τον Ιανουάριο 2018, το ΙΕΚ PRAXIS στήριξε τις δράσεις της PRAKSIS για τον προσφυγικό πληθυσμό προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα γενικής κομμωτικής σε παιδί που διαμένει σε Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS.

Scroll to Top