ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Τον Μάιο 2017, η Ιερά Μητρόπολης Λέρου Καλύμνου& Αστυπάλαιας στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 10 δέματα με ρουχισμό, τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.im-leka.gr/
Scroll to Top