ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ HOLY CHURCH OF SAINT NIKOLAOS FILOPAPPOU

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ HOLY CHURCH OF SAINT NIKOLAOS FILOPAPPOU

Τον Ιανουάριο 2018, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ προσέφερε 330 μερίδες φαγητού οι οποίες διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Φεβρουάριο 2018, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου στήριξε για άλλη μία φορά το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 80 μερίδες φαγητού.

Scroll to Top