ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τον Φεβρουάριο 2016 ο Ιερός Νάος Κοιμήσεως της Θεοτόκου στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας πάνω από 300 σακούλες σε είδη σπιτιού, ρουχισμού, υπόδησης, κουβέρτες καθώς και 7 κιβώτια με πορτοκάλια, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας της Αθήνας.
Το Φεβρουάριο 2017 ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας, προσφέροντας 60 σακούλες ρούχα για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του.

Scroll to Top