Το Νοέμβριο του 2013, τo IOCC σε συνεργασία με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ διέθεσαν κάρτες των σουπερμάρκετ BAZAAR σε πενήντα οικογένειες του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για τις επισιτιστικές τους ανάγκες.

http://www.iocc.org/countries/countries_greece.aspx
Scroll to Top