ΙΟCC ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Νοέμβριο του 2013, τo IOCC σε συνεργασία με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ διέθεσαν κάρτες των σουπερμάρκετ BAZAAR σε πενήντα οικογένειες του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για τις επισιτιστικές τους ανάγκες.

http://www.iocc.org/countries/countries_greece.aspx
Scroll to Top