ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εκπαίδευση / Πολιτισμός ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ένα μεγάλο και αναπόφευκτο « βάρος» για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, είναι τα δίδακτρα για μαθήματα, τα οποία πολλές φορές δεν παρέχονται από το Δημόσιο Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σύστημα και ποικίλουν από υποστηρικτικά μαθήματα για το σχολείο (Φροντιστήριο) ή ξένες γλώσσες για την απόκτηση κάποιου ειδικού διπλώματος. Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, από τον Σεπτέμβριο του 2014 στηρίζει το έργο μας προσφέροντας δωρεάν μαθήματα με στόχο την απόκτηση επάρκειας στην ιταλική γλώσσα, σε ωφελούμενους της οργάνωσης, οι οποίοι πλήττονται από την κρίση.

 

http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene
Scroll to Top